Ett av de allra mest traditionella sätten att begravas på är genom en begravningsgudstjänst i en kyrka. Kyrkor finns i flera svenska städer och på många platser finns det också domkyrkor som är lite större kyrkor. Men kan man ha en begravningsgudstjänst i en domkyrka och hur går en begravning till?

Att ordna en begravning

För anhöriga finns det en hel del saker att ha koll på när det gäller begravning. Genom att kontakta en begravningsbyrå som lovabegravning.se kan man få hjälp med allt som behöver göras. Där kan man också få god information samt stöttning i den svåra stunden.

När det gäller begravningar ska mycket planeras. Man ska ha en kista, man ska välja psalmer och hitta en kyrka. Kanske har den avlidne redan skrivit ett testamente där alla de här sakerna står. Då blir det lättare för de anhöriga. Då får man till exempel veta om den avlidne vill ha sin begravning i en domkyrka.

Hur går en begravning till?

En begravning i domkyrkan går i regel till på ungefär samma sätt som begravningar i mindre kyrkor. Gästerna sitter i sina kyrkor, och längst fram står kistan eller urnan. Prästen berättar lite om den avlidne och läser välsignelsen. De anhöriga får ta ett sista farväl och så är begravningsakten i regel över. I vissa fall sker jordfästningen samma dag, och då i anslutning till begravningsgudstjänsten. Ibland fikar man också tillsammans med andra anhöriga om det finns en bra lokal eller kanske ett café i närheten av domkyrkan.

Vad kostar en begravning?

Om man är medlem i Svenska Kyrkan kostar det inget att ha sin begravningsgudstjänst i domkyrkan. Det kan dock vara klokt att planera begravningen i god tid och det är inte säkert att man kan ha begravningen precis när man vill. Eventuell fika efteråt på café får man bekosta själv. Är den avlidne inte med i Svenska Kyrkan finns det inget krav på att man ska få ha begravningen i kyrkan alls. Då har man rätt till en gravplats, inte mer. Dock kostar alltid kista, dödsannons och liknande pengar.