Kalmar domkyrka är en populär kyrka att gå till under gudstjänsterna. Detta visar en undersökning gjord av Svenska kyrkan som gäller antalet besökare under 2015. Domkyrkan kallas för ”Sveriges mest kärleksfulla barockbyggnad” och är öppen för alla som vill besöka den. Nicodemus Tessin den äldre ritade kyrkan och det tog 43 år att bygga den. Den invigdes år 1682 men då var den inte helt färdigbyggd. I domkyrkan sker olika händelser under året som till exempel högmässor, begravningar, konfirmationer, dop och bibelutdelning till barn. Det finns särskilda aktiviteter för unga som kan komma till kyrkan för att sjunga i kör och vara med i en gemenskap.

Populära domkyrkor i Sverige

Svenska kyrkan för statistik över olika verksamheter i kyrkan. Bland annat så mäts antalet besökare till gudstjänster i vardera domkyrka. Under 2015 kom Kalmar med på topplistan över hur många besökare som kommer till gudstjänsterna och hamnade på en femteplats i landet. Den kyrka som kom först var Katarina församling och på andra plats fanns Lund domkyrkoförsamling. På tredje plats kom Göteborg St Pauliförsamling och sedan Skara domkyrkoförsamling på fjärde plats. Att föra statistik hjälper Svenska kyrkan att se om besökarantalet minskas eller höjs. Detta för att kunna ändra eller påverka sin verksamhet för att locka till sig fler besökare till kyrkan.

Vad skiljer en domkyrka från en vanlig kyrka?

Det som är speciellt för en domkyrka är att den fungerar som en hemmakyrka för ett stift och en biskop. Ibland kan man också använda ordet katedral istället för domkyrka då själva ordet betyder biskopens plats. Domkyrkan fungerar också som en slags moderkyrka till de andra kyrkorna i stiftet. Öppettiderna i en domkyrka är oftast väldigt generösa och det görs ofta plats för större sammanhang som inkluderar övriga stiftet flera gånger per år. Kalmar domkyrka har lyckats att locka till sig besökare så pass att kyrkan har hamnat på en femteplats i landet när det gäller besökarantal. Detta är ett bevis på att kyrkan i Kalmar är en populär sådan som används ofta av dem som bor runtomkring området.