Gambling har ofta betraktats som något fult och förbjudet, men idag har det blivit allt vanligare att gemene man spelar några omgångar casinospel, antingen på ett av de riktiga casinona som finns runtom i Sverige eller på nätet. Det är tillgängligt hela tiden via dator, surfplatta eller mobil och lockar därför många människor. Vi ställer oss frågan vad gambling egentligen är och vad kyrkan säger om detta?

Enligt Svenska Akademiens ordlista från 2006, vilket är första gången det här ordet fanns med, är betydelsen av gambling hasardspel. Hasardspel är spel som bygger på tur, så då skulle gambling betyda att spela turspel. Så här långt ser vi inga problem med gambling över huvud taget. Det är helt accepterat att spela tärnings- eller kortspel för nöjes skull. Problemet uppstår när det handlar om att spela om pengar, vilket är vad man oftast menar när man pratar om gambling. Visserligen lägger man pengar på allt möjligt, såsom besök på nöjesparker, restauranger och så vidare, men skillnaden mot gambling är att man i gambling ofta spelar med förhoppningen att man ska vinna tillbaka sina pengar och kanske få ännu mer. I Bibeln står det tydligt att vi inte ska lägga för mycket vikt på pengar, till exempel i 1 Timotheosbrevet 6:10 ”Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.” eller i Hebreerbrevet 13:5 ”Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: »Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.»”. Man kan till och med hitta utdrag ur Bibeln där vi kan förstå att det inte är bra att försöka bli rik snabbt, utan att det är bättre att arbeta under längre tid för att få pengar, exempelvis i Ordspråksboken 13:11 ”Lättfånget gods försvinner, men den som samlar efter hand får mycket.”.

Bibeln nämner dock inte gambling specifikt, utan fördömer bara fokus på pengar. Faktum är att olika sorters aktiviteter som innehåller tur och slump omnämns vid flera tillfällen i Bibeln och då inte ur en negativ synvinkel. Vi hittar till exempel i Josuae 18:6 ”Och sedan skolen I sätta upp beskrivningen över landet, efter dessa sju delar, och bära den hit till mig, så vill jag kasta lott för eder här inför HERREN, vår Gud.”, det vill säga att Josuae kastade lotter om vilket land som skulle tillhöra de olika stammarna. Nehemja kastar också lott för att se vem som skulle få leva innanför murarna i Jerusalem i Nehemja 11:1 ”Och folkets furstar bodde i Jerusalem; men det övriga folket kastade lott, för att så var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondedelar skulle bo i de andra städerna.”

Bibeln fördömer därför inte turspel, utan bara när det är fokuserat på pengar.

Sammanfattningsvis kan man säga att så länge gamblingen sker för nöjes skull och inte för att tjäna pengar är det helt okej ur kyrkans synvinkel. Problemet uppstår när gambling används som ett sätt att tjäna snabba pengar. Om du spelar på online casino eller vanligt casino bara för att det är roligt kan du således fortsätta med gott samvete.