Lunds domkyrka har en historia som sträcker sig tillbaka till 1100-talet, även om det råder viss tveksamhet kring exakt när domkyrkan grundlades.  I gåvobreven skrivna av den danska kungen Knut den helige, brev som är daterade till 1085, talas om en domkyrka som byggdes under 1080-talet, och som man trodde skulle ha kunnat vara Lunds domkyrka. Numera tyder dock mycket på att det rör sig om två olika domkyrkor, och att Lunds domkyrka mer sannolikt uppfördes i samband med att Lund hade blivit säte för Nordens ärkebiskop.800px-Lunds_domkyrka-1

Domkyrkan anses vara den domkyrka i Norden som mest efterliknar Speyers domkyrka, och är liksom den byggd i romansk stil. För dess konstruktion kom till Lund stenhuggare från Italien. Kyrkans högaltare invigdes den 1 september 1145, och i och med detta togs också kyrkan i bruk för första gången. Kyrkan har genom historien varit en viktig knutpunkt för Lund, inte bara när det gällde religion, utan även kunskap och lärande, då Lunds universitet invigdes i domkyrkan år 1668. Det var också i kyrkan som universitetets huvudsakliga undervisningslokaler fanns fram till slutet av århundradet, då Kungshuset blev universitetets första egna byggnad. Även om studenterna undervisades i en kyrka är det dock inte säkert att de var så gudfruktiga – studenter har genom alla tider ägnat sig åt sådant som enligt den traditionella kristna tron är syndigt, som drickande och hasardspel.

Lunds domkyrka är kanske framförallt känd för sina torn, som med ett kärt smeknamn kallas ”Lunna pågar”. De två tornen är 55 meter höga, och de tillkom i samband med ett omfattande renoveringsarbete av domkyrkan som i princip pågick under hela 1800-talet. I och med denna renovering rev man kyrkans medeltida torn, och ersatte dem med de pyramidtoppade tornen som ritades av arkitekten Helgo Zettervall. Tornen har med tiden blivit en karakteristisk del av Lunds stadssiluett, och Lunds domkyrka med sina två torn fick bland annat representera början på den västra sidan av världen då Einar Forseth ritade utsmyckningarna i Gyllene Salen i Stockholms stadshus.

Domkyrkan fortsätter än idag att vara en samlingsplats och knutpunkt för Lunds invånare, då bland annat nationalfirandet sker i kyrkan, liksom universitetets doktorpromotion.

Taggar