Storkyrkan är domkyrka i Stockholms stift och tillhör Stockholms domkyrkoförsamling. Kyrkan ligger på Stadsholmens högsta platå i kvarteret Rådstugan mellan slottet och Börshuset i Gamla stan. Storkyrkan kan räkna sin historia från Birger jarls tid och den är Stockholms äldsta församlingskyrka.

 

Biskopskyrka
Storkyrkan blev vid bildandet av Stockholms stift 1942, stiftets biskopskyrka. Storkyrkan förvaltas som en församlingskyrka och inte i enlighet med de regler som gäller domkyrkan, som är ett särskilt rättssubjekt. Benämningen domkyrka började användas om Storkyrkan först mot slutet av 1900-talet. Den kallas dock alltjämt alltid ”Stockholms storkyrka”. Stockholms domkyrkoförsamling bildades 1989.

 

Byggnaden
Storkyrkan är så kallad femskeppig hallkyrka. Den är uppförd av tegel och har en något oregelbunden rektangulär plan. Koret har ett fullbrett rakslut. Västtornet flankeras av två utbyggnader, ett trapphus är tillfogat till det södra. Emedan interiören har ett gotiskt formspråk, har fasadernas en barockutformning.

Stockholms domkyrkoförsamling avsatte 12,4 miljoner kronor för användning till en antikvarisk rengöring och renovering av Storkyrkan under perioden januari till april 2010. Vilken behändigt nog var klar inför det stundande bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling.250px-Storkyrkan_2011b

 

Konungakröningar
Storkyrkan har varit en plats för kröning av Sveriges regenter. De första som kröntes i Storkyrkan var Magnus Eriksson och Blanka av Namur år 1336. I senare tid kröntes Kristian II och Gustav III:s kröning ägde rum den 29 maj 1772. Den sista kröningen ägde rum 12 maj 1873, då Oscar II och drottning Sofia kröntes.

 

Konungsliga vigslar
I Storkyrkan förrättades vigseln av Svenska kyrkans dåvarande ärkebiskop Olof Sundby vid bröllopet mellan Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath den 19 juni 1976.

Även vigseln mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, den 19 juni 2010, förrättades i Storkyrkan.

 

Riksmötets öppnande
Svenska kyrkan brukar som en del av riksmötets öppnande hålla gudstjänst i Storkyrkan. Då vi numera lever i ett multikulturellt och multireligiöst samhälle är det naturligt att företrädare för olika religioner har en gudstjänst tillsammans när riksmötet samlas. Det har blivit något av en tradition att vartannat år ha just en interreligiös gudstjänst och vartannat år en ekumenisk gudstjänst.

Traditionen tycks ha påbörjats år 2007. Även 2009 fanns en imam för att läsa koranverser och en representant för judiska församlingen i Stockholm för att läsa texter ur den hebreiska bibeln, på plats i Storkyrkan.
De interreligiösa gudstjänsterna i samband med Riksmötets öppnande kan ses mot behovet av vidgade vyer och att människor tillåter sig att öppna upp för det okända. Att våga se varandra och leva tillsammans är en stor fråga, både för Sverige och världen – även om vi har olika uppfattningar.

Taggar