I Västmanlands län, närmare bestämt i den norra delen av Västerås innerstad finner vi Västerås domkyrka.

 

Församling & stift
Västerås domkyrka är, som namnet antyder, församlingskyrka för Västerås domkyrkoförsamling och tillika domkyrka för Västerås stift.

 

Kyrkans historia
Eftersom Västerås benämndes stiftsort redan år 1164 torde det ha funnits en kyrka redan vid den tidpunkten. Den första domkyrkan, som vi känner som Västerås domkyrka, uppfördes ursprungligen under 1200-talet. Därefter gjordes ett flertal utbyggnader av densamma fram till 1517.

 

Kyrkan helgades åt
Under medeltiden helgades Västerås domkyrka åt jungfru Maria och Johannes Döparen. Därför har den även benämnts Domkyrkan Vårfru. Man tror att den har kallats något i stil med Sankta Maria och Sankt Johannes domkyrka under medeltiden.

Västerås stifts stiftsvapen avbildar ett Gudslamm, enligt de ord som Johannes Döparen använde för att beskriva Kristus. I Västerås stadsvapen återfinns två symboler för jungfru Maria: en ros och det så kallade Mariamonogrammet.

 

Kyrkobyggnaden
Efter en brand på 1690-talet fick tornspiran och yttertaket det utseende vi ser i dag efter rekonstruktionen. Tornspiran började brinna till följd av ett blixtnedslag. I övrigt kan nämnas att kyrkan i hög grad präglas av, både exteriört (i övrigt) och interiört, av ombyggnader och omgestaltningar vilka genomfördes under åren 1856-1861, 1896-1898 och 1958-1961.

Vid den senaste restaureringen 1958-1961, tillsåg man att framhäva de olika epokerna i domkyrkans sjuhundraåriga byggnadshistoria. Arbetet leddes av arkitekten och professor Erik Lundberg.

 

Kända personer gravar
Kung Erik XIV som var född den 13 december 1533 och död den 26 februari 1577, ligger begravd i kyrkan. Han var Sveriges kung under åren 1560–1568. Han dog efter att ha blivit förgiftad med arsenik. Kvarlevorna efter Erik XIV förvaras i en sarkofag. Dock har hans fötter separerats från benen, för att förhindra de döda att gå igen. En metod som var vanlig vid den är tiden.

Likaså är riksföreståndaren Svante Nilsson (Sture) begravd i Västerås domkyrka. Han föddes omkring 1460 på Penningby slott i Uppland. Enlig vissa uppgifter dog han den 31 december 1511 alternativt den 2 januari 1512 på Västerås slott. Svante Nilsson (Sture) var svenskt riksråd tillika Sveriges riksföreståndare från år 1504 fram till sin död.

Ärkebiskopen Samuel Troilius, född den 22 maj 1706 i Stora Skedvi och död den 18 januari 1764 i Uppsala, är även han begravd i Västerås domkyrka.
Framgång i spel får kanske den gudfruktige som ber till högre makter.

Västerås domkyrka 2

Taggar