Visby domkyrkas fullständiga namn är Visby Sankta Maria domkyrka, men den kallades under medeltiden för ”Vår kära frus kyrka”. Kyrkan började byggas så tidigt som 1190 och invigdes den 27 juli 1225. Kyrkans ursprungliga syfte var att fungera som gästkyrka för tyska handelsmän. Det fanns redan tidigare en kyrka för den tyska församlingen, en församling som bestod av den bofasta tyska befolkningen i Visby, men de gästande tyska handelsmännen hade utestängts från den kyrkan och från församlingen. Att de utestängdes var sannolikt en följd av det så kallade ”Ryssbråket”, en konflikt rörande Visbys handelsmonopol. Handelsmännen började därför samla in finansiella medel för att bygga en egen kyrka. Insamlingen gick dock långsamt, eftersom man samlade in pengarna från de skepp som lade till i hamnen. Därav följde att kyrkans första byggnationsetapp (som resulterade i en treskeppig romansk basilika) inte blev klar förrän 1225, när kyrkan invigdes. Kyrkan byggdes därefter ut i flera mindre etapper under 1200- och 1300-talet, men byggdes i sin helhet under medeltiden.Visby domkyrka 1

I Visby domkyrka finns stoftet efter hertig Erik begravet. Erik var Gotlands härskare under sent 1300-tal, och gravsattes i kyrkan 1397. Trots att detta visade hur viktig kyrkan var för Visby och Gotland valdes den inte till domkyrka förrän efter reformationen. Då valdes kyrkan till stadskyrka av Visbys befolkning, och 1572 upphöjdes den till domkyrka, i samband med att Visby stift bildades.

Kyrkan har sedan dess genomgått en rad tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar. En mer omfattande sådan skedde mellan 1831 och 1832, en renovering som också har kritiserats av konsthistoriker eftersom man i samband med den avlägsnade flera byggnadshistoriska spår. Renoveringen innefattade bland annat att man högg bort anfangerna från mittpelarna, lade om golvet, flyttade och högg om gravstenar (och sålde vissa som byggmaterial), vitlimmade väggarna och spikade igen fönstret bakom altaret till att bilda Guds allseende öga. Mycket av detta kan verka groteskt, sett med dagens ögon, då vi bemödar oss om att bevara vår historia och restaurerar med försiktighet. Även i modern tid har dock en del modifikationer gjorts i Visby domkyrka som kan tyckas stå i väl stark kontrast till den historiska omgivningen: Telia Sonera har nämligen byggt en basstation för mobiltelefoni i ett av kyrkans torn.

I Visby domkyrka finns också en orgel, och många uppskattar den vackra akustik som bildas när orgel spelas i kyrkor. Om du gärna går på orgelkonserter i kyrkor, men har svårt att höra, kan du behöva en hörapparat. I Stockholm kan du fixa det hos Hörbart.